Feit: Ondernemers minder omzet en banen bij uitbreiding Lelystad Airport

Bron: Zembla – BNN-VARA 28 september 2017

Ondernemers uit de toeristische sector in Overijssel, Friesland, Flevoland en op de Veluwe maken zich zorgen over de economische gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport. Ze zijn bang dat de komst van het nieuwe vliegveld in 2019, waar veel protest tegen is, gaat leiden tot lagere omzetten. Dat blijkt uit een enquête onder 135 bedrijven in de regio.
Uit de enquête, opgesteld door de belangenbehartiger van de toeristische sector Recron, blijkt dat zeventig procent van de ondervraagden aangeeft negatieve gevolgen te verwachten van de geluidshinder. Ze vrezen dalende omzetten en een verlies van arbeidsplaatsen. Veel ondernemers hebben campings, hotels en recreatiewoningen in de regio waar per jaar honderdduizenden rustzoekers naartoe komen. Ook zijn ze bang voor milieuvervuiling en verstoring van de natuur.

https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/ondernemers-vrezen-minder-omzet-en-banen-door-uitbreiding-lelystad-airport