Feit: COPD komt het meest voor in Zuid-Limburg

Bron: CBS – Volksgezondheidszorg.nl

CBS: “Het hoogste percentage inwoners met COPD, chronische bronchitis of longemfyseem (zelfgerapporteerd) is te vinden in Zuid-Limburg (6,9%), gevolgd door Limburg-Noord en Rotterdam-Rijnmond (5,8%). Zowel regio Zuid-Limburg als Rotterdam-Rijnmond scoren significant boven het landelijk gemiddelde (4,5%).”

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/copd/regionaal-internationaal/regionaal#node-copd-chronische-bronchitis-longemfyseem-ggd-regio