Feit: Vliegen, eigenlijk kán het niet meer…

Bron: De Correspondent

Toen ik deze cijfers over vliegen onder ogen zag…
Tot en met 2036 verwacht Boeing de huidige wereldwijde vloot te verdubbelen, schrijft Mommers. “De sector is wereldwijd met een opmars bezig en zal in 2050 goed zijn voor een vijfde van alle uitstoot. En daar komt nog een ongemakkelijke waarheid bij”. Een vliegtuig stoot namelijk niet alleen CO2 uit, maar lanceert ook stikstofoxiden, waterdamp en aerosolen de atmosfeer in. Om maar te zwijgen van ultrafijnstof, geluidsoverlast en natuurschade.
En het fraaiste van alles? Alle kosten die dit met zich meebrengt zitten niet in de prijs van een ticket.

https://decorrespondent.nl/8368/toen-ik-deze-cijfers-onder-ogen-zag-besloot-ik-veel-minder-te-vliegen-en-jij-misschien-ook/922228912-0226280f