Feit: In stil Nationaal Landschap valt lawaai extra op

Bron: Rapport Gezondheidsraad

De aantasting door vliegverkeer van de stiltebeleving van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en de aldaar gelegen gouden natuur (veelal Natura 2000) en officiële stiltegebieden staat haaks op het advies van de Gezondheidsraad uit 2006 dat stelt dat Nederlanders mede door de digitalisering steeds meer behoefte krijgen aan natuur en stilte en dat overheden deze zoveel als mogelijk moeten creëren en in hun beleidskeuzes duidelijke afwegingen moeten maken over een eventuele aantasting van die stilte.

Link naar het rapport van de Gezondheidsraad over het belang van gebieden met stilte:
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2006/07/04/stille-gebieden-en-gezondheid