afbeelding: Pixabay

Feit: Mythe doorgeprikt: “zonder MAA geen MECC en geen TEFAF”

Bron: RECRON, Koninklijke Horeca Nederland, VVV Zuid-Limburg

MAA zou essentieel zijn voor het MECC. In een presentatie van E’til uit februari 2014 wordt zelfs gesteld “dat er geen MECC meer zou zijn zonder MAA.”  Maar er zijn al vele jaren géén lijnvluchten naar en van MAA. Er is bovendien géén relatie tussen de huidige vrachtexploitatie van MAA en de Corendon vakantievluchten met een congrescentrum zoals het MECC.

Desondanks kunnen we in de media lezen dat er de laatste jaren sprake was van een positieve ontwikkeling bij het MECC (meer bezoekers, meer omzet). Conclusie: die positieve ontwikkeling is juist tot stand gebracht ZONDER ondersteuning van MAA (of een hub).

De recente groeicijfers van het MECC ontkrachten daarmee de uitspraak van het E’til dat het MECC niet kan bestaan zonder MAA.
Over de bereikbaarheid via de lucht is het MECC op zijn website eveneens positief. Er wordt gemeld dat het MECC beschikt over maar liefst 8 internationale luchthavens die binnen één uur liggen.

Er wordt gemeld dat de kunstbeurs TEFAF de ‘harde voorwaarde’ heeft gesteld dat er een directe lijnvlucht vanaf MAA moet komen. Zo niet dan vertrekt de TEFAF. De TEFAF wordt zo als instrument gebruikt om de overlast voor de toeristische sector in het Nationaal Landschap te legitimeren. Maar in het raadsvoorstel inzake de bijdrage Gemeente Maastricht aan de TEFAF valt te lezen er sprake is van een ‘inspanningsverplichting’ om vanaf MAA een hub met een internationale luchthaven te realiseren. Er staat letterlijk: “De provincie maakt zich sterk voor een hub verbinding van MAA.”
Een inspanningsverplichting is iets anders dan een ‘harde voorwaarde’. Daarnaast blijkt niet voor welke periode
(alleen maart?) die hub gewenst is en met welke frequentie (hoe vaak per dag?). Zie:
https://www.maastrichtbeleid.nl/beleidsinformatie/Openbare%20raadsinformatiebrieven%

bron: brief Recron, Koninklijke Horeca Nederland en VVV Zuid-Limburg aan provincie “Visie toeristische bedrijfstak Zuid-Limburg op Maastricht Aachen Airport” – 18 december 2018
Lees hier de complete brief met bijlagen (Pdf – 0,5 Mb)