Feit: Toeristen komen voor rust en natuur naar Zuid-Limburg

Bron: rapporten Grontmij/Sweco en ZKA in opdracht van Provincie Limburg

Waarom komen gasten naar Zuid-Limburg? Voor de natuur, de rust en de stilte! En dat terwijl we feitelijk al te maken hebben met een zwaar verstedelijkt gebied waar binnen een cirkel van doorsnee 25 km 600.000 mensen wonen.

De toeristische economie van (Zuid-)Limburg is primair gebouwd is op onze natuur & landschap, op rust & ruimte en op activiteiten die mensen in dat landschap kunnen ondernemen, zoals wandelen en fietsen. Uit zowel het Imago-onderzoek Limburg dat werd uitgevoerd door Grontmij/Sweco in 2010 als uit het meer recente Trendrapport Toerisme Limburg dat in 2017 werd uitgevoerd door ZKA blijkt dat rust en natuur de nummer 1 motivatie zijn om te kiezen voor Limburg.
Het belang van ons landschap en onze natuur wordt inmiddels ook onderkend door uw Provincie en leidde tot investeringen in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

Lees het volledige Grontmij / Sweco rapport hier:
https://docplayer.nl/17452540-Imago-onderzoek-limburg-2010.html 

Lees het volledige ZKA rapport hier:
https://www.limburg.nl/publish/pages/1653/toeristische_trendrapportage_limburg_2016-2017.pdf

Informatie over het Nationaal Landschap Zuid-Limburg vindt u hier:
https://www.natuurparkenlimburg.nl/nl/zuid-limburg/nationaal-landschap