Nieuws: Verzoek om maatschappelijke kosten baten analyse MAA

De Alliantie tegen groei MAA heeft een uitgebreid verzoek gestuurd aan de informateurs voor het nieuwe College van GS en aan alle Statenleden (met afschrift aan alle gemeenteraadsleden in Zuid-Limburg). Het College van GS heeft in november (’18) verklaard een periode van ‘herbezinning’ te willen inlassen en ruim de tijd te willen nemen om een nieuwe aanvraag voor te bereiden.
GS hebben ook verklaard aan de vele bezwaren van omwonenden tegemoet te willen komen en o.a. de meest vervuilende en lawaaiige toestellen te willen ‘uitfaseren’.

Aanhakend worden de volgende zaken aan het nieuwe bestuur verzocht ten aanzien van de herbezinning:

  • dat daarin sprake zal zijn van een serieuze heroverweging van de toekomst van MAA;
  • dat het nut van MAA voor Zuid-Limburg tegen het licht zal worden gehouden en dat duidelijk wordt waar de regio behoefte aan heeft;
  • dat er in dat verband meerdere mogelijke scenario’s zullen worden onderzocht;
  • dat er op elk van die scenario’s een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse zal worden toegepast, die door onafhankelijke wetenschappers zal worden uitgevoerd;
  • en dat OmwonendenMAA daarin tijdens alle fasen van het proces een relevante en substantiële rol spelen.

Sjoen & Stil: Dat zou toch niet teveel gevraagd moeten zijn voor bestuurders die hun werk serieus nemen…

lees de brief en het complete stuk (Pdf)