Sjoen & Stil Bemelen

Sjoen & Stil Bemelen is een bewonersinitiatief van bewoners van het dorpje Bemelen dat sinds enige jaren onder de meestgebruikte startroute van vliegveld Beek (ook wel “Maastricht Aachen Airport“) ligt. De verlegging van de route die oorspronkelijk rechtdoor liep (van noord naar zuid, parallel aan lawaaizone A2) is verlegd om ruimte te scheppen voor het toenemende luchtverkeer op de vliegveld “Bierset” bij Luik (B). Meer dan 200 Bemelenaren tekenden destijds bezwaar aan tegen de routewijziging. Aanvankelijk leek de overlast beperkt te blijven tot een paar vluchten per dag, maar na een nieuwe miljoeneninjectie door de provincie is het vliegveld kunstmatig levensvatbaar gemaakt en neemt het aantal vluchten verontrustend toe. Met alle gevolgen voor de leefbaarheid en voor de plaatselijke economie in Zuid-Limburg, die voor meer dan 50% afhankelijk is van toeristische dienstverlening. (Ter vergelijking: landbouw is slechts 6% van de werkgelegenheid).

Sjoen & Stil wil voorkomen dat Zuid-Limburg schade lijdt door toename van het vliegverkeer. Waar de direct omwonenden van het vliegveld (verenigd in de ‘Alliantie tegen MAA’) al jaren in touw zijn tegen de overlast, vraagt Sjoen & Stil specifiek aandacht voor de gevolgen in het achterland: het Zuid-Limburgse heuvelland, waar toerisme de economische motor vormt. De ambities is dat andere bewonersgroepen in het heuvelland zich aansluiten bij het initiatief.

Deze website is een initiatief van de stichting Verontruste Plateaubewoners, waar Sjoen & Stil mee samenwerkt.

Op de Facebook pagina houden we u dagelijks op de hoogte van ontwikkelingen: www.facebook.com/sjoenenstil

Contactgegevens 
E-mail: sjoenenstil@gmail.com Telefoon: 06-46290000 (Lukas van der Hijden – lid Sjoen & Stil, voorzitter stichting Verontruste Plateaubewoners)