Maastrichtse hotels weinig solidair met Heuvelland
Uitkomsten recente onderzoeken gewoon genegeerd!

In een paginagrote advertentie laten VVV Maastricht, een aantal voornamelijk Maastrichtse hotels, MECC en …Corendon weten dat ze het vliegveld héél belangrijk vinden. Dat doen ze ook nog eens op basis van achterhaalde en verzonnen ‘feiten’. Het is bijna lachwekkend als het niet zo schaamteloos was.

Punt voor punt leggen we hier uit waarom het achterhaald is wat men in de advertentie beweert:

advertentie zegt:
Wereldwijd is het een economische wet dat de aanwezigheid van een internationale luchthaven zorgt voor bereikbaarheid en bedrijvigheid. Regio’s zonder een vliegveld hebben een forse achterstand.
Maastricht Aachen Airport moet, zoals ook herhaaldelijk in de historie door de diverse verantwoordelijke bestuursorganen is toegezegd, open blijven en zich ontwikkelen tot een moderne, duurzame luchthaven met oog voor de levenskwaliteit in de omgeving.
Maastricht Aachen Airport is geen doel op zich, maar een middel om provinciale, regionale en stedelijke doelen te realiseren, op korte en op lange termijn. De Limburgse luchthaven is in de eerste plaats noodzakelijke infrastructuur.

fact check
De regio Utrecht draait als een tierelier. Toch heeft Utrecht geen vliegveld
Onze regio heeft – juist door haar ligging – bovenmatig veel vliegvelden: rond een uurtje met de auto of trein, wel 4 (met WEL lijnvluchten). Brussel, Köln-Bonn, Eindhoven, Düsseldorf.

Het is aangetoond dat MAA voor de samenleving alleen kosten heeft en geen baten. Zie de MKBA uitgevoerd in opdracht van de provincie (Pdf, opent in  nieuw venster).

Het is onbegrijpelijk dat dit kennelijk volledig is voorbijgegaan aan de adverteerders.

Sterker nog: het heuvelland toerisme (gebaseerd op Rust en Natuur) loopt gevaar (zie de rapporten van Visit Zuid-Limburg (VVV), Recron en Koninklijke Horeca Nederland) Zie rapport De impact van luchtvaartgeluid op Toerisme & Recreatie, BUAS, nov. 2020

Goed te weten:
Sinds 2013 zijn de vliegroutes verlegd 

Met name de starts gaan sindsdien niet meer rechtdoor naar het zuiden  (parallel aan A2 en Maas), maar ze buigen af precies over het toeristische deel van het Heuvelland (Geuldal).
Ook de aanvliegroute van de meeste landingen is vanuit het zuiden / zuid-oosten.

advertentie zegt:
De Einstein-telescoop
waar de Rijksoverheid een bedrag van maar liefst 900 miljoen euro in wil investeren, is voor Limburg een gigantisch project dat onze provincie en het grensgebied een enorme impuls zou geven op het gebied van economie, werkgelegenheid en innovatie. De andere kandidaat in deze race is Sardinië. Dat beschikt over 3 vliegvelden. Een kandidatuur zonder vliegveld zet Limburg dan op grote achterstand voor zo’n internationaal prestigieus project.

fact check:
De Einstein-telescoop wordt erbij gehaald: zowaar een nieuw argument, maar let op: Sardinië is een flink eiland – van Noord naar Zuid 266 kilometer.
Als je dat projecteert op Nederland is Schiphol óók in onze regio… (188 km vanuit hartje Zuid-Limburg) en Brussel, sterker nog: de  vliegvelden hier zijn bijna ontelbaar binnen een straal van 266 kilometer zelfs de gigant Frankfurt (215 km) valt erbinnen…
(Bovendien: wij hebben minder aardbevingen, dus kom maar op, Sardinië!)

advertentie zegt:
Limburg is bezig zich te ontwikkelen tot een belangrijke kennisregio met campussen ( o.a. Brightlands) en hoogwaardig onderwijs (Universiteit Maastricht, Open Universiteit etc). Een regio met oog voor gezondheid en dynamiek. Bereikbaarheid is cruciaal. In vergelijking: de regio Eindhoven ontwikkelt zich succesvol tot een internationale hightech campus. Het vliegveld daar is een belangrijke factor.

fact check:
Klopt: het vliegveld in Eindhoven kent lijnvluchten. Ze hebben Beek niet nodig.

Bereikbaar zijn we toch wel: vliegvelden Eindhoven, Brussel, Düsseldorf, Köln-Bonn: allemaal rond een uur met de auto of OV. Ook hebben we TGV op 27 km van Maastricht.

advertentie zegt:
Een regio waar (zakelijk) toerisme een belangrijke economische factor is, moet goed bereikbaar zijn. Limburg heeft geen snelle treinverbinding, de capaciteit over de weg is beperkt. Met name grote congressen en beurzen (medische congressen, TEFAF-kunstbeurs , Jumping Indoor Maastricht in MECC Maastricht etc.) zijn afhankelijk van de aanwezigheid van een eigen luchthaven. Zonder die faciliteit dreigen deze evenementen, die jaarlijks zorgen voor tientallen miljoenen opbrengst voor de Limburgse economie, verloren te gaan voor Limburg, met grote gevolgen voor de hotels en restaurants in de hele regio. De cargo­luchthaven Luik is voor deze organisaties geen alternatief.

fact check:
Nergens in Nederland is de TGV zo dichtbij: Liège Guillemins ligt op 27 kilometer van station Maastricht.

Het wegennet in Nederland is uitstekend. Bovendien zou juist extra belast worden door eventueel vrachtverkeer van en naar Beek.

‘Afhankelijkheid’ van MAA is een achterhaalde mythe. Er zijn geen lijnvluchten. Uitsluitend bezoekers met privé-jets gebruiken MAA tijdens TEFAF, bij Jumping Indoor Maastricht zijn de deelnemers overwegend uit Nederland en ons omringende landen. Teams komen met trucks, ook publiek komt niet via MAA, maar met auto, OV of touringcar.

advertentie zegt:
16 % van de Zuid-Limburgse bedrijven levert of ontvangt producten via Maastricht Aachen Airport. Sluiting zou grote nadelige effecten hebben voor deze bedrijven.

fact check:
Waar haalt men deze 16% vandaan? Zie de diverse MKBA’s van afgelopen tijd.
Voor de duidelijkheid: Als er al iemand profiteert van MAA dan is het de rest van het land: dáár komend de goederen vandaan en gaan ze ook naartoe.
En Limburg draagt de kosten en zit met de overlast en de risico’s.

MAA is puur een statussymbool. Voor de ondertekenende hotels een wervende voetnoot in hun brochure: geen enkele gast gebruikt het vliegveld behalve 2 weken per jaar de TEFAF jetset.

advertentie zegt:
Limburg heeft de kans om Maastricht Aachen Airport door te ontwikkelen naar een innovatieve luchthaven van, waar binnen LO jaar elektrisch gevlogen kan worden naar internationale hubs, waardoor de regio ontsloten wordt. De milieuregels voor het verkeer op MAA zijn nu al veel strenger dan die op de vliegvelden in de buurlanden. De inzet moet zijn om die afname van geluid en overlast verder te versterken.

fact check:
Hier is geen fact check mogelijk want dit is volledig uit de lucht gegrepen wensdromen.

Maar als we kijken naar de afgelopen jaren dan was het vooral oude kisten hier naartoe lokken met gunstige tarieven. Cowboy maatschappijtjes en dubieuze regimes profiteren. En dan nu opeens dit soort nobele intenties met MAA.
Hier is een term voor: ‘Greenwashing’. Is de concessie eenmaal verleend dan verdampen de groene ambities en wordt het weer overleven en pakken wat je pakken kan dus ook lawaai- en stankbakken.

advertentie:
Er moet meer ingezet worden op MAA als passagiersluchthaven. Naast goede verbindingen met enkele internationale hubs zoals Amsterdam en Londen, is het wenselijk om vakantievluchten mogelijk te maken, met de modernste geluidsarme toestellen. Voor Limburgse vakantieganger biedt dat een groot en duurzaam voordeel, en de toeristische organisaties kunnen in het buitenland campagnes voeren om in onze regio met vakantie te komen.

fact check:
Ook dit is wensdromen. Lijnvluchten zijn reeds meermaals geprobeerd en bleken telkens weer niet rendabel.

De vakantievluchten leveren onze streek NIETS op, behalve de overlast. Onze eigen toeristen in het heuvelland worden (net als de bewoners) opgezadeld met overlast en gezondheidsrisico’s.

De Maastrichtse hoteliers tonen zich weinig solidair met het Heuvelland dat de meeste hinder ondervindt. En dat niet voor niets de noodklok luidt. Bij monde van Visit Zuid-Limburg (VVV), Hiswa-Recron en Koninklijke Horeca Nederland. En deze zijn WEL gestaafd met feiten en cijfers.

advertentie zegt:
In de vier voorstellen die bij Provinciale Staten op tafel liggen, is scenario 2 naar onze overtuiging de meest gewenste route. Met voldoende mogelijkheden tot ontwikkeling en tegelijk omgevingsbewust.
Voor de verdere toekomst is het van belang om toe te werken naar de meest innovatieve, duurzame luchthaven in de verre omtrek. Vliegveld Luik Bierset zal zich verder gaan toeleggen op de uitbreiding van vrachtvluchten. Maastricht Aachen Airport moet zich ontwikkelen tot een veel duurzamere luchthaven, met oog voor zowel de economie als ook de omgeving. Dat is nu al het geval en het kan nog veel beter. Samen kunnen we daaraan werken.

fact check:
Ook dit is wensdromen.
Toe maar: we maken er wel eventjes het meest innovatie vliegveld van. Let wel: Nederland is rode lantaarndrager in Europa qua duurzaamheid, maar dit doen we even. Tuurlijk wel, zo gepiept.

Bierset / Luik moet overigens óók aan banden worden gelegd. Misschien zouden nachtvluchten ook daar simpelweg verboden moeten worden. Net zoals men op Zaventem deed.

De Limburgse economie schiet niks op met MAA. DSM gebruikt het vliegveld niet. Sabic niet, VDL/Nedcar niet, Vodafone niet, UM niet, OU niet, Fontys niet, Zuyd niet… etc etc.

de ondertekenaars:

De ondertekenaars zijn (toeval?) vrijwel uitsluitend Maastrichtse hotels (een aantal behorend tot 1 groep) en gemeente Maastricht en de ‘City Marketing’  en  het MECC.
Wij dagen de ondertekenende hotels uit om aan te tonen hoeveel gasten daadwerkelijk via MAA zijn gekomen?

Behalve wat TEFAF jet-bezitters is dat waarschijnlijk niemand. Er zijn simpelweg geen lijnvluchten (het is vaker geprobeerd, maar ze  blijken telkens weer onrendabel) .
En de ‘Corendons’ vervoeren louter goedkope toeristenvakanties naar elders, die spenderen hier niets.
Het moge duidelijk zijn: de hotelbranche in Maastricht is NIET die van het Heuvelland. De flinterdunne extra status dat het verder nutteloze MAA hen geeft is voor hen belangrijker dan hun collega’s in het heuvelland… Fijne collega’s, daar in Maastricht.