Het is de Limburgse toerismesector menens, blijkens een tweede brief aan de het provinciebestuur. "Is de (economische en levens-) waarde van een rust- en stiltegebied waar alle regiobewoners en onze toeristen van genieten, op langere termijn niet vele malen groter dan het feitelijk beperkte economisch gewin van een luchthavenbedrijf met herrie veroorzakende vervuilende vliegtuigen?"...

De bijdrage van het ‘vervoer door de lucht’ (ruwweg de vliegmaatschappijen) aan de Nederlandse economie bedraagt slechts ruim een half procent. De toegevoegde waarde van het vervoer door de lucht nam de laatste 10 jaar weliswaar toe, maar de werkgelegenheid is. afgenomen In 2017 waren er in het vervoer door de lucht 22 duizend voltijdse banen, 3 duizend minder dan in 2007. Bron: CBS...

MAA zou essentieel zijn voor het MECC. In een presentatie van E’til uit februari 2014 wordt zelfs gesteld "dat er geen MECC meer zou zijn zonder MAA."  Maar er zijn al vele jaren géén lijnvluchten naar en van MAA. Er is bovendien geen relatie tussen de huidige vrachtexploitatie van MAA en de Corendon vakantievluchten met een congrescentrum zoals het MECC. Ook voor TEFAF blijkt een 'harde eis' slechts een wens...