afbeelding: BICmultimedia

Hoe houd ik Zuid-Limburg ‘Sjoen en Stil’?

Nu is het moment: provinciale verkiezingen en nieuwe vergunningsprocedure

…en ook wordt een nieuwe vergunningsprocedure in gang gezet met de bedoeling (veel) meer vluchten vanaf Maastricht (MAA) mogelijk te maken. Gesubsidieerd gratis parkeren moet mensen uit de rest van het land en uit België lokken naar vakantievluchten waar de Zuid–Limburgse economie verder niets aan over houdt. Integendeel: Alleen maar méér overlast.

Heeft u suggesties, opmerkingen, aanvullingen? De informatie over dit onderwerp is een ‘mer a boire’. Het raakt thema’s als duurzaamheid, fijnstof, gezondheid en economie. We hebben getracht de meest relevante onderwerpen te voorzien van onderbouwde informatie. Mocht u andere, betere of zelfs ons weersprekende informatie hebben: laat het ons weten. We stellen als enige voorwaarde dat het niet om meningen maar om feiten moet gaan. Daarom vragen we u om – net als wij gedaan hebben –  ONDERBOUWDE gegevens, dus  met weblink + publicatiedatum naar de bron van uw informatie. Dus rapporten, beleidsstukken of journalistieke publicaties. mail: SjoenEnStil[a]gmail.com

Wat kun je zelf doen?

Neem contact op met politici

Mensen die op de kieslijst staan van de partij waarop je stemt. De contactinformatie vind je op de websites van de politieke partijen en op: https://www.limburg.nl/bestuur/provinciale-staten/maak-kennis/. Probeer ze te overtuigen van de ‘politieke dwaling’ die het vliegveld feitelijk is. Wijs ze op de argumenten in deze website. Vind je geen gehoor: oriënteer je dan op een partij die wel oog heeft voor gezondheid en economie in het heuvelland en stem dáár op bij de Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 20 maart aanstaande. 

Zegt het voort!

Laat je stem horen, vertel op je werk en op feestjes over de zorgen die je je maakt over de regio. Vertel ook over deze website en dat mensen daar maar eens in alle rust moeten gaan kijken naar de harde feiten. Dat ze zelf kunnen zien waar die feiten vadaan komen en als zewillen kunnen ze onderliggende rapporten een artikelen zelf controleren.

Start een Sjoen & Stil groep in je eigen dorp of buurt

De werkgroep Sjoen & Stil Bemelen is een spontaan ontstaan groepje dat zich zorgen maakt over het toenemend vliegverkeer boven hun dorp. We willen alles in het werk stellen om de bevolking en uiteindelijk de (Limburgse) politiek bewust te maken van de zeer negatieve gevolgen van toenemend vliegverkeer boven het Limburgse heuvelland.

Wil je zelf ook een Sjoen & Stil groep je beginnen in je eigen dorp of wijk? Prima: hoe meer verzet hoe meer kans dat de politici de ogen wordt geopend. Sluit je aan, ga je gang, mobiliseer een paar mensen in je dorp. Organiseer een informatie-avond,  gebruik het parochie-of buurtblaadje, het prikbord bij de supermarkt, de bakker, in de school, in de kerk, in het café of maak een simpele flyer voor huis-aan-huis.
Wil je weten hoe wij het hebben aangepakt? Zo dus!

Argumenten en stof voor discussie vind je genoeg op deze website…
Heb je toch nog wat advies of (morele) steun nodig: neem gerust contact op. We hebben zelf ook geen geld of zo, maar misschien wel nuttige tips over wat wel of niet werkt. Ons mailadres: SjoenEnStilt[a]gmail.com bellen kan via 06 – 46 29 00 00

Volg ons op Facebook

Like of volg facebook.com/SjoenEnStil. Dan blijf je op de hoogte. Dan hoor je ook op tijd wanneer de vergunningprocedure in gang is gezet. En kun je je stem laten horen in de inspraakronde (zienswijzen indienen – wij zorgen voor een voorzet / conceptzienswijze), en daarna zo nodig in beroep gaan, als je wilt kan dit samen met ons en eventuele andere organisaties, waar wij dit samen mee gaan doen. Ook via facebook.com/geengat houden we je op de hoogte, maar dan krijg je ook ander nieuws m.b.t. natuur, cultuur & landschap in Zuid-Limburg.

Teken petities

Om te beginnen deze van Greenpeace “Het Kabinet is aan zet, wij gaan ze overtuigen”. Vliegen heeft ons ver gebracht. Maar we vliegen langzaam af op onomkeerbare klimaatverandering, de luchtkwaliteit verslechtert en meer en meer Nederlanders worden in hun slaap gestoord door laagvliegend verkeer. https://secured.greenpeace.nl/luchtvaart/

Burgemeester Ackermans in gesprek met de inwoners

Bemelen – 16 januari 2019 – Géén ‘gele hesjes’, maar het dorp Bemelen maakt zich wel ongerust. Met het oog op de provinciale verkiezingen op 20 maart wil men aandacht voor het toenemend vliegverkeer over het heuvelland.

Bovendien is de provincie in de weer met een nieuwe vergunning voor vliegveld Beek (‘MAA’). Burgemeester Ackermans kwam het standpunt van de gemeente Eijsden-Margraten toelichten, waarin kwaliteit van leven (‘Cita Slow’) centraal staat. Behalve zorgen over de eigen leefomgeving en gezondheid willen de bewoners, die werken onder de naam ‘Sjoen & Stil’, ook een signaal afgeven aan de toeristische ondernemers in het heuvelland. Die stuurden onlangs een gezamenlijke brief aan de provincie waarin ze wezen op de negatieve invloed van het vliegverkeer op het toerisme. In die brief, ondertekend door Recron, Koninklijke Horeca Nederland en VVV Zuid-Limburg, wordt onder meer gesteld dat toerisme met meer dan 20.000 directe voltijdsbanen véél relevanter is voor de Limburgse economie dan het vliegveld met slechts 174 directe voltijdsbanen. De Bemelse werkgroep ‘Sjoen & Stil’ heeft gisteren ook een website met controleerbare feiten over vliegverkeer, economie en gezondheid gelanceerd. Ze hopen dat ook andere kernen in het heuvelland zich zullen aansluiten.

(tekst: ons Persbericht n.a.v. deze zeer geslaagde avond)

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Ook dan blijf je op de hoogte, maar wat minder frequent dan via Facebook. We sturen alleen nieuwsbrieven als er echt nieuws is, of bijvoorbeeld als je in actie moet komen. Dan hoor je bijvoorbeeld op tijd wanneer de vergunningprocedure in gang is gezet. En kun je je stem laten horen in de inspraakronde (zienswijzen indienen – wij zorgen voor een voorzet / conceptzienswijze), en daarna zo nodig in beroep gaan, als je wilt kan dit samen met ons en eventuele andere organisaties, waar wij dit samen mee gaan doen.

Alliantie Tegen Uitbreiding MAA

Een aantal groeperingen werkt samen onder de paraplu van Alliantie Tegen Uitbreiding MAA. De groeperingen hebben elk hun eigen identiteit, maar staan achter de kerndoelstelling van de Alliantie: verzet tegen de toename van overlast door MAA.
De aanleiding van de vorming van de Alliantie is de aanvraag voor een luchthavenbesluit.  De samenwerking bestaat uit de uitwisseling van informatie over activiteiten betreffende MAA en waar mogelijk wordt samen opgetrokken.