afbeelding: BICmultimedia

Er loopt een NIEUWE VERGUNNINGSPROCEDURE met de bedoeling (veel) méér vluchten vanaf Maastricht (MAA) mogelijk te maken. Gesubsidieerd gratis parkeren moet mensen (waarvan veel uit de rest van het land en uit België) lokken naar vakantievluchten naar het buitenland, waar de Zuid–Limburgse economie verder niets aan over houdt. Integendeel:

Méér vluchten = méér overlast en gezondheidsschade. En dan de voornaamste inkomstenbron in het heuvelland: de toeristen… zij komen hier voor rust, natuur en de ruimte (dat is in deze dichtbevolkte regio op zichzelf al een klein wonder). Vliegverkeer dat van ’s morgens om 6 uur tot 23 uur (en vaak nog later) de rust verstoort, gaat daarbij niet helpen. Integendeel. De toerist zal niet gauw klagen, maar gewoon voortaan naar een rustigere streek gaan.

Wat is toch de werkelijke, rationele motivatie achter de onvoorwaardelijke steun voor het vliegveld? Is die wel rationeel? Of is die emotioneel? We kunnen er alleen naar raden… Is het ’n statussymbool? Tel je als regio pas écht mee met een vliegveld? Dat is dan wel een erg prijzig statussymbool. Dat niet alleen miljoenen belastinggeld opslurpt, maar ook de gezondheid van de inwoners schaadt. En ook nog eens en het economisch belang van de regio schaadt, omdat het een serieus gevaar  vormt voor het toerisme in het Heuvelland. Grote bedrijven uit de regio blijken in praktijk – zo blijkt uit een eigen rondvraag in december 2018 – niet of nauwelijks gebruik te maken van MAA.

Op de homepage treft u een overzicht aan van een aantal artikelen, onderzoeken etc.  Met bronvermelding zodat u zelf kunt ‘fact checken’. Ze tonen onder meer aan dat het vliegveld een onevenredig zware last legt op de gezondheid en de economie in Zuid-Limburg. Ook vindt u hier een selectie van meer algemene gegevens over vliegverkeer in relatie tot gezondheid en tot duurzaamheid.

partners

  • Sjoen & Stil Bemelen is een bewonersinitiatief van bewoners van het dorpje Bemelen dat sinds enige jaren onder de meestgebruikte startroute van vliegv...

  • Stichting Verontruste Plateaubewoners heeft met succes verdere afgraving van het Plateau van Margraten tegengehouden. Maar bedreigingen als lawaaitoer...

  • Grenzeloos Stil is een initiatief van bewoners uit Vijlen, Holset, Lemiers en Vaals. Ook zij maken zich ernstig zorgen over de verdergaande druk op de...

Wie zijn wij?

…deze website is een ‘burgerinitiatief’ van een aantal inwoners van het Heuvelland, verenigd in de werkgroep ‘Sjoen & Stil’ (die begon in Bemelen), de Stichting Verontruste Plateaubewoners (kortweg SVP)* en bewonersinitiatief ‘Grenzeloos Stil‘ (Vijlen, Holset, Lemiers en Vaals).

Sjoen & Stil wil een beweging in gang zetten in het Heuvelland. Een plek bieden aan bewoners en ondernemers die zich ook zorgen maken over de toekomst van natuur, landschap en rust in de Zuid-Limburgse heuvels. Doe mee!

Start een ‘Sjoen & Stil’ groep in je eigen stad of buurt
We willen de bevolking en de ondernemers mobiliseren en zo duidelijk maken dat héél het Heuvelland zich zorgen maakt. Niet alleen de dorpen direct grenzend aan het vliegveld, maar de hele regio. Er melden zich al meer en meer groepen, waaronder uit de regio Vijlen/Vaals. Ook dáár heeft men last van het toenemend vliegverkeer.  De deelnemende groepen zijn volledig autonoom en hebben één gezamenlijk doel: de provinciale politiek wakker schudden en hen wijzen op hun verantwoordelijkheid. Een vliegveld is ongezond en ook nog eens  economisch schadelijk voor onze regio. Het vliegveld hoeft niet dicht, maar moet wel verantwoord worden ingevuld, waardoor de specifieke kwaliteit (natuur, landschap en rust) van de regio gespaard wordt. Kortom: houd Zuid-Limburg Sjoen en Stil! kijk voor meer informatie ook op ‘Wat kan ik doen?

Heeft u suggesties, opmerkingen, aanvullingen?
De informatie over dit onderwerp is een ‘mer a boire’. Het raakt thema’s als duurzaamheid, fijnstof, gezondheid en economie. We hebben getracht de meest relevante onderwerpen te voorzien van onderbouwde informatie. Mocht u andere, betere of zelfs ons weersprekende informatie hebben: laat het ons weten. We stellen als enige voorwaarde dat het niet om meningen maar om feiten moet gaan. Daarom vragen we u om – net als wij gedaan hebben –  ONDERBOUWDE gegevens, dus  met weblink (+ publicatiedatum) naar de bron van uw informatie. Dus rapporten, beleidsstukken of journalistieke publicaties. mail: SjoenEnStil[a]gmail.com

facebook Sjoen&Stil: facebook.com/SjoenEnStil
facebook SVP: facebook.com/GeenGat/
eindredactie: L. van der Hijden mail SjoenEnStil[a]gmail.com telefoon +31 6 46 29 00 00

Wat kun je zelf doen?

Kijk op de pagina: Wat kan ik doen?  Daar vind je tips hoe je bij kunt dragen aan het keren van het tij. 

* SVP (stichting Verontruste Plateaubewoners) zet zich in voor behoud van natuur en cultuur van het heuvelland en is ontstaan in de jaren ’70 ten tijde van de dreigende afgravingen op het Plateau van Margraten. Door de koerswijziging van het vliegverkeer sinds 2010 en daarmee samenhangende toename van overlast, zag SVP zich genoodzaakt ook deze vorm van aantasting van het heuvellandschap aan de kaak te stellen.