Houd het heuvelland leefbaar

Het is nog niet te laat. De leefbaarheid van het Zuid-Limburgse heuvelland staat onder druk. Een nieuw besluit over vliegveld MAA (= ‘Maastricht-Aachen Airport’ = Vliegveld Beek), dreigt meer vluchten mogelijk te maken waardoor de gezondheid en de (toeristische) economie in gevaar komen.

Het komt er nu op aan! Op 3 juni besluit de provincie op basis van verschillende onderzochte scenario’s.

De gemoederen lopen op naarmate deze datum nadert… De uitkomsten van de MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) zijn voor alle scenario’s waarbij het vliegveld open blijft ongunstig. Deze varianten kosten Limburg netto geld, terwijl Limburg dus niet profiteert – integendeel. Alleen sluiting biedt perspectief op een gezonde toekomst: economisch en qua milieu. Ook wordt alleen dan het toerisme in het heuvelland afdoende beschermd. Er is in opdracht van de ‘alliantie tegen uitbreiding MAA’, door architect Francine Houben een alternatief plan voor het vliegveldterrein opgesteld. Een concept dat bijdraagt aan een leefbare en rendabele invulling. (zie pleinairmaastricht.nl)

klagen helpt

Bij KICL.nl kun je terecht met klachten over overlast door vliegverkeer. Dat kan telefonisch (043 – 365 20 20 ma-vr 9-14u. daarbuiten voicemail inspreken svp)
Online: www.kicl.nl kies rechtsboven ‘DIRECT UW KLACHT MELDEN’ (formulier).
Doen! (& blijven doen!)

Sjoen & Stil verzamelt op deze website uitsluitend harde feiten inclusief bronvermelding dus doe je eigen* fact-check. Te gemakkelijk wordt door voorstanders van meer vliegverkeer – en helaas ook soms door tegenstanders – gebruik gemaakt van niet gecontroleerde informatie. Dus gegevens zonder bronvermelding, soms zelfs regelrechte onzin of bewuste desinformatie (‘fake news’).

Ons** streven is om de discussie zuiver te houden en daarom verzamelen we hier gegevens die afkomstig zijn uit betrouwbare bron. De herkomst van de feiten staat vermeld, inclusief  publicatiedatum en weblink: zodat u met eigen ogen de informatie kunt checken. We hebben de informatie geprobeerd overzichtelijk te rangschikken:

I   Economie & Toerisme in Zuid-Limburg en MAA
Economie wordt als argument gebruikt om te blijven investeren in MAA (Maastricht Aachen Airport). Dit is een hardnekkige mythe. Hier vind je met name Limburgse gegevens die het tegendeel aantonen, daarom staat deze bovenaan. >>

II  Gezondheid & Luchtvaart
De invloed van de luchtvaart in onze dichtbevolkte regio, maar ook in het algemeen. Onze regio ligt toch al in een van de meest vervuilde regio´s ter wereld. En precies onder de ‘A2’ van de vliegroutes: die tussen Frankfurt en Londen. >>

III Duurzaamheid & Luchtvaart 
De luchtvaart wordt vaak nog ontzien in de klimaatbeleid. Ook wordt er bijvoorbeeld geen btw geheven op vliegtickets en geen accijns op kerosine. Terwijl de sector toch verantwoordelijk is voor een fors toenemend deel van de opwarming van de aarde. >>

  Wat kun jij zelf doen? Kijk bij: Wat kan ik doen?
** Wie is Sjoen & Stil? Kijk bij: Wie & waarom?

Actueel

I   Economie & Toerisme in Zuid-Limburg en MAA

II  Gezondheid & Luchtvaart

III Duurzaamheid & Luchtvaart