Houd het heuvelland leefbaar

Het is nog niet te laat. De leefbaarheid van het Zuid-Limburgse heuvelland staat onder druk. Een nieuw besluit over vliegveld MAA (= ‘Maastricht-Aachen Airport’ = Vliegveld Beek), dreigt meer vluchten mogelijk te maken waardoor de gezondheid en de (toeristische) economie in gevaar komen.

19.000+ handtekeningen tegen vliegoverlast!

Op 18 november 2019 zijn meer dat 19.000 handtekeningen aangeboden aan het Limburgse provinciebestuur. Desondanks liet het provinciebestuur meteen al weten een nader breed onderzoek naar nut en noodzaak niet nodig te vinden. Inmiddels heeft men na het vertrek van de exploitant ingezien dat nader onderzoek geboden is… maar de variant ‘sluiten’ wil men daarbij niet onder de loep nemen. We blijven met alle middelen proberen de de bestuurders te overtuigen van het belang ervan.

Op deze pagina uitsluitend harde feiten inclusief bronvermelding dus doe je eigen* fact-check. Te gemakkelijk wordt door voorstanders van meer vliegverkeer – en helaas ook soms door tegenstanders – gebruik gemaakt van niet gecontroleerde informatie. Dus gegevens zonder bronvermelding, soms zelfs regelrechte onzin of bewuste desinformatie (‘fake news’).

Ons** streven is om de discussie zuiver te houden en daarom verzamelen we hier gegevens die afkomstig zijn uit betrouwbare bron. De herkomst van de feiten staat vermeld, inclusief  publicatiedatum en weblink: zodat u met eigen ogen de informatie kunt checken. We hebben de informatie geprobeerd overzichtelijk te rangschikken:

I   Economie & Toerisme in Zuid-Limburg en MAA
Economie wordt als argument gebruikt om te blijven investeren in MAA (Maastricht Aachen Airport). Dit is een hardnekkige mythe. Hier vind je met name Limburgse gegevens die het tegendeel aantonen, daarom staat deze bovenaan. >>

II  Gezondheid & Luchtvaart
De invloed van de luchtvaart in onze dichtbevolkte regio, maar ook in het algemeen. Onze regio ligt toch al in een van de meest vervuilde regio´s ter wereld. En precies onder de ‘A2’ van de vliegroutes: die tussen Frankfurt en Londen. >>

III Duurzaamheid & Luchtvaart 
De luchtvaart wordt vaak nog ontzien in de klimaatbeleid. Ook wordt er bijvoorbeeld geen btw geheven op vliegtickets en geen accijns op kerosine. Terwijl de sector toch verantwoordelijk is voor een fors toenemend deel van de opwarming van de aarde. >>

  Wat kun jij zelf doen? Kijk bij: Wat kan ik doen?
** Wie is Sjoen & Stil? Kijk bij: Wie & waarom?

Actueel

klagen helpt

Bij KICL.nl kun je terecht met klachten over overlast door vliegverkeer. Dat kan telefonisch (inspreken antwoordapparaat) maar ook online (formulier). Doen! (& blijven doen!)

I   Economie & Toerisme in Zuid-Limburg en MAA

II  Gezondheid & Luchtvaart

III Duurzaamheid & Luchtvaart