De negatieve effecten van luchtvaart op omwonenden

Vliegen maakt herrie en vervuilt: het produceert massa’s ultra-fijnstof, dat schadelijk is voor ogen, longen en zelfs in verband wordt gebracht met hersenaandoeningen als Alzheimer. Zuid-Limburg is een cirkel met een doorsnee van 25 km, er wonen 600.000 mensen. Een zwaar verstedelijkt gebied met het heuvelland als groenstrook. Onze regio ligt toch al in een van de meest vervuilde regio´s ter wereld. En precies onder de ‘A2’ van de vliegroutes: die tussen Frankfurt en Londen.
Wat zijn de maatschappelijke kosten m.b.t. volksgezondheid?

Wat dit voor Zuid-Limburg betekent is nu eindelijk eens goed uitgezocht zien door onafhankelijke economen in een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse. En wat blijkt? Limburg is NETTO BETALER: Limburg schiet niks op met het vliegveld, het het levert niet eens op wat we erin stoppen… het is hooguit de rest van het land dat (een beetje) profiteert.