Feit: Een ‘gaaf land’ dat onderaan staat qua duurzaamheid…

Bron: Trouw

‘Gaaf Land’ noemt premier Rutte ons landje, maar er zijn wel wat kanttekeningen te plaatsen… Nederland bungelt onderaan allerlei groene ranglijsten, volgens de statistici. Een greep daaruit: we zijn binnen Europa een van de grootste uitstoters van broeikasgas per hoofd van de bevolking, Nederlanders produceren vergeleken met andere Europeanen vrijwel het meeste afval, we zijn kampioen voedsel-verspillen en bijna alle andere Europese landen gebruiken meer duurzaam opgewekte energie dan Nederland. Tenslotte: de zeer succesvolle agrarische sector kent het hoogste aantal dieren per inwoner en veroorzaakt grote mestoverschotten.

Lees nu dit artikel (uit Trouw 19 mei 2018) op Topics

https://www.topics.nl/nederland-een-gaaf-land-waar-duurzaamheid-en-het-milieu-onderaan-staan-a9926674trouw/7c8c34fdbd384f4043da0f932f9be0ea24c57a9af2f80313acdc036b7ffe731c/?context=mijn-nieuws%2F&referrerUserId=8e2978c-e53c-5461-be04-40021281a60b