Feit: Werkgelegenheid MAA fabel doorgeprikt

Recentelijk is de Luchtvrachtmonitor 2018 verschenen. Deze bevat een uitwerking van de economische betekenis in werkgelegenheid en toegevoegde waarde van luchtvracht in Nederland. De uitvoering was in handen van Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (2020). Het onderzoek geschiedde in opdracht van Air Cargo Netherlands. Dit is de belangenorganisatie van de luchtvrachtindustrie in Nederland. In de nieuwste editie van de Luchtvrachtmonitor is voor het eerst ook Maastricht Aachen Airport (MAA) meegenomen in de berekeningen.
En dat levert spectaculaire cijfers op: te mooi om waar te zijn. De Luchtvrachtmonitor 2018, gepresenteerd op 28 maart 2020, becijfert voor MAA 1895 directe en 939 indirecte full-time banen, samen 2834.
In vergelijking met de cijfers uit de provinciale voortgangsrapportages en de studie van Etil liggen de uitkomsten fors hoger, terwijl de economische bijdrage van het passagiersvervoer daarbij nog buiten beschouwing is gelaten. In totaal gaat het om een werkgelegenheidsbijdrage van MAA van 2.834 werkzame personen in 2018 voor alleen de luchtvracht, tegenover rond de 1.500 werkzame personen volgens de Provincie Limburg/Etil voor passagiers en vracht tezamen. Aan die ruim 2800 banen wordt vervolgens een toegevoegde waarde toegekend van 211 miljoen euro.
Een paar maanden eerder ging het – bij de lancering van de Luchtvrachtmonitor 2018 op het ACN-Congres – zelfs nog om 3300 banen en een toegevoegde waarde van 300 miljoen euro.
De Luchtvrachtmonitor wordt door de provincie Limburg gebruikt als rechtvaardiging voor verdere grote investeringen in MAA.
De belangenvereniging OmwonendenMAA heeft onderzoek gedaan naar de gebruikte data en conclusies uit dit rapport. Een aantal eenvoudige feiten- en datachecks laat zien dat de werkelijkheid er heel anders uitziet dan het door het rapport geschetste beeld.
Het rapport gaat bovendien geheel voorbij aan de toenemende geluidsoverlast en milieuvervuiling voor de omwonenden (in 2019 zijn er ruim 67.000 klachten gemeld, bijna een verdubbeling t.o.v. 2018) nog afgezien van de bedreiging voor de werkgelegenheid in de toeristische sector.
Een rapport dat de realiteit verdraait, steunt niet de belangen van medeburgers en het milieu en hiermee zet de Erasmus Universiteit Rotterdam haar reputatie op het spel.

lees  het rapport van de alliantie