CDA – ‘Gematigd en gecontroleerd groeibeleid voor MAA’

Commentaar / samenvatting redactie Sjoen & Stil:
“Het CDA Limburg beseft dat Maastricht-Aachen-Airport (MAA) belangrijk is voor de economie in Limburg, maar beseft ook dat de milieu- en geluidsoverlast storend is voor de omwonenden en het toerisme in het Mergel- en Heuvelland. Het CDA is daarom voorstander van een gematigd en gecontroleerd groeibeleid van MAA.”

Onze conclusie: stem niet op het CDA. Deze grootste partij in Limburg en in veel dorpen, is er nog van overtuigd dat het vliegveld meer voordelen dan nadelen oplevert voor de economie. Hoewel CDA bestuurders in het Heuvelland inmiddels een andere mening zijn toegedaan omdat zij hun streven naar kwaliteitstoerisme gedwarsboomd zien door meer vlieglawaai en uitstoot. Hopelijk weegt hun stem zwaar genoeg om de provinciale bestuurders in beweging te krijgen als het op coalitie-onderhandelingen aankomt. Maar zeker is dit allerminst.  Ben je lid van deze partij? Laat dan dan vooral je stem horen richting provinciale kandidaten, zodat ze weten dat er in het heuvelland anders over wordt gedacht!  

Uit het verkiezingsprogramma:


Het CDA Limburg beseft dat Maastricht-Aachen-Airport (MAA) belangrijk is voor de economie in Limburg, maar beseft ook dat de milieu- en geluidsoverlast storend is voor de omwonenden en het toerisme in het Mergel- en Heuvelland. Het CDA is daarom voorstander van een gematigd en gecontroleerd groeibeleid van MAA. De Provincie en MAA dienen belanghebbenden (dus ook inwoners en de toeristische sector) vanuit een pro-actieve houding vroegtijdig bij plannen te betrekken. Ze moeten rekening houden met de belangen van iedereen en niet alleen de economische voordelen laten prevaleren. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de grensoverschrijdende milieuproblematiek door het Belgisch vliegverkeer in zuidelijk Zuid-Limburg. dat is toebedeeld aan de Belgische luchtverkeersleiding.

(over Bierset)
(…) rekening houden met de belangen van iedereen en niet alleen de economische voordelen laten prevaleren. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de grensoverschrijdende milieuproblematiek door het Belgisch vliegverkeer in zuidelijk Zuid-Limburg. dat is toebedeeld aan de Belgische luchtverkeersleiding.

Natuurlijk heeft een partij meer standpunten, bijvoorbeeld over duurzaamheid, zorg et cetera.
Daarom hier de link naar het volledige verkiezingsprogramma (Pdf)