D66 – ‘Alleen groei MAA indien schoner, stiller en duurzamer’

Commentaar / samenvatting redactie Sjoen & Stil:
D66 is erg voorzichtig. Uitgangspunt is dat groei mogelijk moet zijn, maar wel als het schoner, stiller en duurzamer kan. Dit wordt aangekleed met nobele doelen als het gebruik van biokerosine. D66 vindt dat de provincie “…erop toe moet zien dat de eigen investeringen in de luchthaven niet ten koste van de omwonenden gaan”. Maar over concreet over de nadelige gevolgen voor de gezondheid en de economie van de rest van het Heuvelland geen woord…

Onze conclusie: D66 stemmen? Niet zonder gevaar. Het uitgangspunt is groei van het vliegverkeer, weliswaar onder voorwaarden, maar de vraag is hoe hard D66 dit zal uitonderhandelen bij coalitiebesprekingen. Opgelet dus, of, als je lid bent: zorg dat het standpunt onder invloed van de recente discussie wordt aangescherpt!

Passages uit het D66 verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten:


In 2014 nam de provincie Maastricht Aachen Airport voor 1 Euro over, waarna er de afgelopen jaren flink in de luchthaven werd geïnvesteerd. De provincie gaat niet over vergunningen en kan geen vluchten toestaan of verbieden.
De provincie kan er wel op toezien dat de eigen investeringen in de luchthaven niet ten koste van de omwonenden gaan. D66 wil dat Maastricht Aachen Airport voor Limburg gaat en blijft werken: met banen en bereikbaarheid maar minder vervuiling en herrie.

▪ D66 wil dat MAA alleen groeit als dat schoner, stiller en duurzamer kan.
▪ D66 wil dat MAA de eerste regionale luchthaven in Nederland wordt waar er biokerosine kan worden getankt. Veel schoner dan de huidige vervuilende kerosine. Daar profiteren omwonenden en het klimaat van.
▪ D66 wil dat geluidsoverlast en luchtkwaliteit goed worden gemeten. Het gaat dan om een compleet beeld: ook het effect van taxiën, testen van jetmotoren en andere activiteiten moeten hierin worden meegenomen.
▪ Niet alleen om aan de wettelijke normen te toetsen, maar om een verbeterprogramma op te baseren. Zodat we weten welke maatregelen helpen en welke niet. D66 wil dat het meet- en verbeterprogramma in overleg met omwonenden wordt opgesteld en uitgevoerd.
▪ De provincie kan er het initiatief toe nemen en ook financieel aan bijdragen.

D66 wil dat de belangen van omwonenden beter worden betrokken bij overleg over het gebruik van de luchthaven. Het budget van de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Maastricht wordt dankzij de inzet van D66 in de Tweede Kamer verdubbeld in 2019; de provincie moet hier haar bijdrage aan leveren door expertise en capaciteit beschikbaar te stellen.

Natuurlijk heeft een partij meer standpunten, bijvoorbeeld over duurzaamheid, zorg et cetera.
Daarom hier de link naar het volledige verkiezingsprogramma (Pdf)