GroenLinks – ‘MAA mag niet verder groeien en moet op termijn dicht.’

Commentaar / samenvatting redactie Sjoen & Stil:
GroenLinks: MAA mag niet verder groeien en moet op termijn dicht. Het vliegverkeer boven Limburg moet worden tegengegaan. De leefbaarheid wordt er ernstig door aangetast: door geluidsoverlast en fijnstof staat de gezondheid van de omwonenden onder druk. GroenLinks is altijd heel helder geweest: ze hebben al die miljoenen-injecties in MAA nooit ondersteund.

Onze conclusie: Stem gerust GroenLinks, zeker als je het ook met hun andere standpunten eens bent. De partij doet het goed en er is kans dat ze aan de onderhandelingstafel zullen belanden…  

Uit het verkiezingsprogramma:


Limburg heeft met vele vliegvelden te maken. Niet alleen met Maastricht Aachen Airport (MAA) maar ook met airport Weeze, met de NAVO AWACS-basis in Geilenkirchen en met het sterk groeiende, 24 uur per dag draaiende, vliegcircus op Bierset bij Luik, kort over de grens. Dit betekent dat delen van de Limburgse bevolking en de recreatieve toeristische sector in het Heuvelland te maken hebben met de negatieve consequenties van de fors in aantal toegenomen vliegbewegingen.

De leefbaarheid wordt er ernstig door aangetast: door geluidsoverlast en fijnstof staat de gezondheid van de omwonenden onder druk. In tijden van wereldwijde klimaatafspraken is het niet langer te verkopen dat onze provinciale overheid met miljoeneninjecties in MAA deze meest vervuilende vorm van mobiliteit stimuleert.

In het Limburgs parlement is GroenLinks altijd heel helder geweest: we hebben al die miljoenen-injecties in MAA nooit ondersteund. GroenLinks blijft van mening dat MAA op termijn geen toekomst heeft.

Voor de komende periode stellen we de volgende maatregelen. Het aantal vliegbewegingen op MAA wordt bevroren op dat van 2018 waarbij de vergunde gebruiksruimte nagenoeg is opgemaakt. Verdere stijging van het aantal vluchten wordt niet toegestaan.

De Provincie zet zich er voor in dat in het te maken nieuwe Luchthavenbesluit MAA gesloten is vanaf 22.00u tot 07.00u, zodat de nachtrust van de omwonenden gerespecteerd wordt. Zolang dit niet in het Luchthavenbesluit geregeld is moet het, door hoge tariefstellingen, zeer onaantrekkelijk worden gemaakt om te vliegen tussen 06.00u en 07.00u in de ochtend en tussen 22.00u en 23.00u in de avond.

De tariefstelling voor oudere lawaaierige vliegtuigen wordt zo hoog opgevoerd dat ze geen gebruik meer maken van MAA.

Het gebruik van de verlengde startbaan wordt in het nieuwe Luchthavenbesluit niet langer toegestaan.

De Provincie ondersteunt actief de gemeente Eijsden-Margraten richting ministerie om het in 2013 toegestane luchtruimgebruik boven het grondgebied van deze gemeente, voor Bierset, ongedaan gemaakt te krijgen.

Tevens overlegt de Provincie met de Belgische buren over de toenemende overlast van nachtelijk vliegverkeer van en naar Bierset over grote delen van Zuid-Limburg.

Actiepunt Vliegverkeer boven Limburg en de luchthaven Maastricht Aachen Airport: de activiteiten op MAA worden afgebouwd, vliegverkeer boven Limburg tegengegaan.

Natuurlijk heeft een partij meer standpunten, bijvoorbeeld over duurzaamheid, zorg et cetera.
Daarom hier de link naar het volledige verkiezingsprogramma (Pdf)