Partij voor de Dieren – ‘MAA mag niet worden uitgebreid’

Commentaar / samenvatting redactie Sjoen & Stil:
“In Limburg is de luchtkwaliteit zo slecht dat veel inwoners er letterlijk ziek van worden. De vee-industrie, de voortdurende uitbreiding van wegen en Maastricht-Aachen Airport Limburg bedreigen de volksgezondheid .”

Onze conclusie: stem gerust op de PvdD. Hun partijprogramma is wat summier en gaat niet erg diep op de materie in, maar hun standpunt is duidelijk.   

Uit het verkiezingsprogramma:


In Limburg is de luchtkwaliteit zo slecht dat veel inwoners er letterlijk ziek van worden. De vee-industrie, de voortdurende uitbreiding van wegen en Maastricht-Aachen Airport Limburg bedreigen de volksgezondheid
(…) Maastricht-Aachen Airport wordt niet uitgebreid. De provincie draagt financieel op geen enkele manier bij aan de exploitatie van het vliegveld.
(…) In de plannen voor ruimtelijke ordening is geen plaats voor nieuwe of grotere vliegvelden.
(…) De provincie zet actief in op de krimp van de luchtvaart, in plaats van op groei. Niet alleen betreft dit Maastricht-Aachen Airport maar ook de AWACS en Liège.

Natuurlijk heeft een partij meer standpunten, bijvoorbeeld over duurzaamheid, zorg et cetera.
Daarom hier de link naar het volledige verkiezingsprogramma (Pdf)