SP – ‘Géén verdere uitbreiding van MAA’

Commentaar / samenvatting redactie Sjoen & Stil:
De SP is duidelijk: géén verdere uitbreiding van MAA. Dit vliegveld ligt verkeerd en dat blijft een probleem. De invloed van MAA op de ontwikkeling van Limburg wordt te positief voorgesteld. 

Onze conclusie: Stem gerust SP, zeker als je het ook met hun andere standpunten eens bent. Er is wel een kleine MAAR… want de SP heeft afgelopen periode meegeregeerd in Limburg, maar de statenfractie heeft dit niet overleefd. Uitkijken dus: of deze partij nog wel aan de onderhandelingstafel zal worden uitgenodigd door de andere partijen is de vraag…  

Passages uit het SP verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten:


Wij kiezen voor een provincie waar álle Limburgers beter van worden. Een provincie waar het overal prettig wonen is. Met meer betaalbare woningen, extra inzet om mensen aan een baan te helpen, betere bescherming van waardevolle natuurgebieden en geen uitbreiding van Maastricht Aachen Airport.

MAASTRICHT AACHEN AIRPORT/VLIEGVELD BEEK
De SP wil geen verdere uitbreiding van MAA. Dit vliegveld ligt verkeerd en dat blijft een probleem. De invloed van MAA op de ontwikkeling van Limburg wordt te positief voorgesteld. De negatieve effecten op leefomgeving, volksgezondheid en andere meer duurzame economische sectoren, zoals recreatie en toerisme, worden onderschat. Bij de verwachte verdere groei van MAA zal nog meer schade ontstaan. Het imago van, met name, Zuid-Limburg als mooie en rustige regio wordt geschaad, waardoor mensen die hier willen wonen en werken terugschrikken. Er is, naast milieuoverlast, ook te weinig aandacht voor de risico’s die MAA met zich meebrengt in combinatie met zeer zware chemische industrie en de grote bevolkingsdichtheid. Nu al vliegen de dakpannen van woningen. Hoewel er blijkbaar geen officiële veiligheidsvoorschriften op dit gebied overtreden worden is de SP van mening dat dit niet goed is. Steeds meer mensen voelen zich onzeker bij deze ontwikkelingen. Dit terwijl de grootste toename van het aantal vluchten op MAA moet nog komen.

  • Het huidige aantal vluchten wordt niet uitgebreid ten opzichte van het aantal eind 2018 (een moratorium). We onderzoeken hoe we in breder – Euregionaal – verband de pijnpunten kunnen aanpakken.
  • Er worden nieuwe, integrale afwegingen gemaakt, waarbij niet alleen gekeken wordt vanuit de positie van MAA maar ook de effecten op de leefomgeving en andere economische sectoren worden meegewogen.
  • Investeringen van de provincie, die nog niet uitgevoerd zijn, kunnen alsnog worden omgebogen in een duurzame richting. Er is 70 miljoen euro en meer in MAA gestoken. Toch blijft de economische toekomst van MAA zeer onzeker, mede door het grote aantal luchthavens in een straal van 100 kilometer.
  • We bekijken welke soorten vluchten minder milieuschadelijk zijn en welke bedrijfsactiviteiten op Aviation Valley kansrijk en duurzaam zijn. De mogelijkheden op MAA van een kenniscentrum voor duurzaam vliegen dient onderzocht te worden en is kansrijk, zeker met de RWTH (Technische Universiteit) Aachen om de hoek.

AWACS
Al jarenlang lijden inwoners van Onderbanken, Brunssum en andere gemeenten in Zuid-Oost Limburg onder de enorme geluidoverlast en kerosine-uitstoot van de verouderde AWACSvliegtuigen. Als gevolg daarvan hebben velen gezondheidsklachten.

  • De provincie steunt de inwoners van Onderbanken en andere gemeenten in hun strijd tegen de overlast van de verouderde AWACS-vliegtuigen.
  • De AWACS-luchthaven krijgt geen toestemming meer om over Limburg te vliegen. De provincie onderzoekt alle (juridische) mogelijkheden om dit te bewerkstelligen.

Natuurlijk heeft een partij meer standpunten, bijvoorbeeld over duurzaamheid, zorg et cetera.
Daarom hier de link naar het volledige verkiezingsprogramma (Pdf)