VVD – ‘Ruimte bieden voor groei vliegveld’

Commentaar / samenvatting redactie Sjoen & Stil:
De VVD is (nog altijd) de meest uitgesproken voorstander van verdere groei van het vliegverkeer. Maar hun standpunt staat enigszins op gespannen voet met de paragraaf over toerisme in hetzelfde verkiezingsprogramma. 
De VVD zal dus uiteindelijk – bij eventuele deelname aan college-onderhandelingen – op een van deze terreinen water bij de wijn moeten doen…

Onze conclusie: VVD stemmen? Niet verstandig. Zeker niet als je in het Heuvelland woont en werkt of onderneemt in de gastvrijheidssector of toeleveranciers!

Passages uit het VVD verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten:


Groei Maastricht Aachen Airport
Maastricht Aachen Airport is een parel van de Limburgse infrastructuur. Limburgs eigen vliegveld doet het eindelijk beter. De Limburgse VVD heeft zich altijd ingezet om ruimte te bieden voor groei. Daar zijn ook kansen toe, gegeven de groei in de luchtvaart en de krapte die andere Nederlandse vliegvelden ervaren. De luchthaven combineert vrachten passagiersvervoer met elkaar. De luchthaven is de op een-na-grootste vrachtluchthaven van Nederland. Dat versterken wij, want het biedt Limburg bedrijvigheid en dus banen. We staan groei toe binnen de wettelijke normen en nemen zorgen van omwonenden serieus. Goede (internationale) stedenverbindingen van en naar het vliegveld zijn ook nodig. Dit zorgt ervoor dat u dicht bij huis een vlucht kunt pakken voor uw eigen vakantie. Het vliegveld zal deelnemen aan onderzoek in samenwerking met onderwijsinstellingen, ook over de grens. Dit kan op het gebied van drones en elektrisch vliegen.”

Jaag toerisme aan.
We leven in de mooiste provincie van Nederland en steeds meer mensen ontdekken dat. Toerisme blijft groeien in Limburg en dat leidt tot nieuwe banen in Limburg en meer kansen voor lokale ondernemers, bijvoorbeeld in het gebied rondom de Maasplassen en op locaties langs de Maas. Daarnaast biedt de regio Parkstad nog volop kansen. Deze regio kreeg in 2016 nog een prestigieuze wereldprijs om in te zetten op meer verblijftoerisme. De Limburgse VVD wil een nieuwe provinciale toerismestrategie ontwikkelen die letterlijk en figuurlijk meer ruimte geeft om te ondernemen. Deze strategie zal inspelen op de unieke karakteristieken die de diversiteit van de Limburgse regio’s biedt. Dit zal ervoor zorgen dat meer gebieden in Limburg gaan profiteren van deze economische groei. De provincie Limburg zet de richting uit en jaagt een goede samenwerking tussen ondernemers, cultuursector, overheid, onderwijs en belangenorganisaties aan. We toetsen ook of de vergroening van de energievoorziening ingepast kan worden in bestaande mooie landschappen. Dit heeft immers invloed op het toerisme. Eventuele ingrepen in het landschap worden zorgvuldig en integraal afgewogen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot richtlijnen voor de plaatsing van zonnepanelen en windmolens.

Natuurlijk heeft een partij meer standpunten, bijvoorbeeld over duurzaamheid, zorg et cetera.
Daarom hier de link naar het volledige verkiezingsprogramma (Pdf)