Bewonersinitiatief Grenzeloos Stil

Grenzeloos Stil is een initiatief van bewoners uit Vijlen, Holset, Lemiers en Vaals. We maken ons ernstige zorgen over de verdergaande druk op de leefbaarheid van het Zuid-Limburgse Heuvelland door de groei van het vliegverkeer. Vanaf Maastricht-Aachen-Airport gaat het om een toename van het aantal vakantie- en vrachtvluchten en vanaf Luik-Bierset is er een extreme groei te verwachten van het aantal vrachtvliegtuigen. De vliegroutes van beide luchthavens lopen ook door ons deel van het Heuvelland. Het resultaat: een forse 24-uurs toename van de effecten op de volksgezondheid (door lawaai en de uitstoot van fijnstof en ultrafijnstof) en een toenemende verstoring van de rust- en stilte.

We willen alle bewoners en ondernemers van zowel onze gemeente als van het hele Heuvelland informeren over de schadelijke gevolgen van de groeiende luchtvaart op onze gezondheid en op onze leefomgeving. Daarbij leggen we naast de effecten op de volksgezondheid nadruk op het belang van stilte. Stilte en onze stiltegebieden zijn een kernkwaliteit van het Heuvelland voor de bewoners én voor de toeristen en recreanten. Daarnaast is stilte van onschatbare waarde voor de gezondheid van mens en dier. Door voorlichting en informatie willen we draagvlak creëren voor het behoud van deze kernkwaliteiten. Zodat wij en toekomstige generaties grenzenloos en gezond kunnen genieten van Grenzeloos Stil. Niet alleen in onze eigen gemeente, maar in het hele Heuvelland en de aangrenzende gebieden over onze landsgrenzen heen.

Om onze doelen te bereiken werken we nauw samen met vele andere groeperingen en organisaties (zoals bijvoorbeeld Sjoen en Stil en de Maastricht Aachen Airport Alliantie). De informatieavond op maandag 20 mei in het Klooster Wittem is onze eerste publieksactiviteit om mensen te informeren en draagvlak te creëren voor een leefbaar en stil Heuvelland. Daarnaast willen we ons actief inzetten voor een herbezinning over de toekomstige ontwikkeling van Maastricht- Aachen-Airport. Een herbezinning die nu actueel én kansrijk is! Doe daarom met ons mee!

Bewonersinitiatief Grenzeloos Stil
Peter Dankers – Emile Paes – Nicole Quaedackers – Gisela Schartmann – Deborah Vanhouttem – Jean Vroemen – René Walenbergh – Till Walther – Bertram Wijngaarde – Lisette Zeegers

mail: grenzeloosstil@ziggo.nl
facebook: www.facebook.com/grenzeloosstil