Stichting Verontruste Plateaubewoners

Stichting Verontruste Plateaubewoners heeft sinds de jaren ‘70 gestreden voor het behoud van het Plateau van Margraten dat bedreigd werd door grootschalige afgravingsplannen door mergelverwerkende industrie (ENCI en Ankerpoort). Met succes: de laatste groeve sloot definitief in 2017. De doelstelling ‘behoud van natuur- en cultuurwaarden van het Zuid-Limburgse plateaulandschap’ blijft overeind. Bedreigingen als lawaaitoerisme, grootschalige landbouw en vlieglawaai leggen steeds meer druk op het Zuid-Limburgse Heuvelland. Onze aandacht heeft zich dan ook meer en meer hierop gericht.

Op de Facebook pagina houden we u dagelijks op de hoogte van ontwikkelingen: www.facebook.com/geengat

Contactgegevens 
E-mail: geengat@gmail.com Telefoon: 06-46290000 (Lukas van der Hijden – voorzitter Stichting Verontruste Plateaubewoners, lid van Sjoen & Stil Bemelen)