Feit: Toerismesector Zuid-Limburg wil stop op meer vluchten MAA

bron: Recron, Koninklijke Horeca Nederland en VVV Zuid-Limburg

De toerismesector spreekt haar bezorgdheid uit over de negatieve invloed van het vliegverkeer op de belangrijkste economische motor van het Heuvelland: het toerisme. In een uitvoerige brief met diverse bijlagen (in totaal 23 kantjes) wendt ze zich op 19 december 2018 tot het provinciebestuur en – in afschrift tot de gemeentebesturen inde regio. Een ondubbelzinnige en niet mis te verstane waarschuwing, waarin het relatieve economisch belang van vliegveld MAA wordt afgezet tegen het belang van het kwaliteitstoerisme in het Heuvelland.

Door een continuering of zelfs verdere groei van MAA in zijn huidige exploitatievorm met vracht en Corendon kan één van de belangrijkste én oudste economische sectoren van Limburg aangetast worden. We moeten ons daarbij realiseren dat er géén alternatief is voor het toerisme in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Industrie en zakelijke dienstverlening zijn niet mogelijk vanwege de beschermde status van het gebied en de landbouw verkeert –zoals u wellicht weet- ook in transitie. We moeten ons ook realiseren dat al een kleine neergang in onze economisch grote toeristische bedrijfstak (€ 2,2 miljard omzet, 21.063 directe full time banen 2017) tot negatieve economische gevolgen leidt voor Zuid-Limburg. Door de plaatsgebonden aard van het toerisme is bijsturen moeilijk als de neergang inzet.”

Saillant detail (in onze woorden – Sjoen&Stil): de toerismesector moet behoedzaam handelen. Negatieve berichten over overlast zijn niet in het belang van de sector. Ze zoeken niet de publiciteit, maar proberen – nu het nog niet te laat is – middels de uitgebreide brief de politiek  behoedzaam doch indringend wakker te schudden.

Lees de complete brief hier. (Pdf 0,5 Mb)