Feit: Werkgelegenheid door luchtvaart neemt niet toe maar af

Bron: CBS

Hoe belangrijk is de luchtvaart voor onze economie?
De bijdrage van het ‘vervoer door de lucht’ (ruwweg de vliegmaatschappijen) aan de Nederlandse economie bedraagt ruim een half procent. De toegevoegde waarde van het vervoer door de lucht kromp in 2009 sterk, maar groeide daarna sterk en lag in 2017 al 46 procent hoger dan het niveau van voor de crisis (in vergelijking met 2007). De werkgelegenheid is daarentegen gekrompen. In 2017 waren er in het vervoer door de lucht 22 duizend vte’s actief, 3 duizend minder dan in 2007.

Lees de exacte cijfers bij het Centraal Bureau voor de Statistiek:
https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/luchtvaart/hoe-belangrijk-is-de-luchtvaart-voor-onze-economie-