Nieuws: nieuwe brief Toerismesector aan Provincie

Het is de Limburgse toerismesector menens, blijkens een tweede brief (in navolging op de eerst in december 2018) van VVV Zuid-Limburg, Recron en Koninklijke Horeca Nederland.
Ditmaal is de brief gericht aan alle statenleden en de gedeputeerden. Een eerder antwoord vanuit deputé Van den Akker was kennelijk niet bevredigend.
Uit de brief:
…”Daarom willen wij u de volgende persoonlijke vraag stellen:
Is de (economische en levens-) waarde van een rust- en stiltegebied waar alle regiobewoners en onze toeristen van genieten, op langere termijn niet vele malen groter dan het feitelijk beperkte economisch gewin van een luchthavenbedrijf met herrie veroorzakende vervuilende vliegtuigen?
En het logische antwoord is dan toch echt ja!
Daarom vraagt de toerisme-recreatiesector aan de nieuwe provinciale staten van Limburg om geen verdere groei van Maastricht Aachen Airport na te streven.

brief + bijlagen: brief-MAA-Staten-van-Limburg-met-bijlagen.pdf