13500 handtekeningen

Feit: Stop Vlieghinder MAA – petitie massaal ondertekend

De petitie gericht tegen de toename van vlieghinder in Zuid-Limburg is inmiddels ondertekend door meer dan 13.500 ondertekenaars. Dat is voor een regionale petitie ongekend. Als je dit afzet tegen succesvolle landelijke petities zou hij zonder meer in de top tien belanden. Het is een regionale kwestie in Zuid-Limburg, als je dat extrapoleert naar 17 miljoen Nederlanders, dan zouden bijna 368.000 mensen het steunen en dat is ongekend!
Wij voelen ons gesteund: de overheid kan er niet omheen. De toename van vlieghinder moet gestopt worden. Ook de toerismesector in Zuid-Limburg heeft, bij monde van vereniging Recron, VVV en Koninklijke Horeca Nederland, al meermaals haar zorgen geuit. ‘De overlast maakt dat toeristen weg zullen blijven, die komen hier vooral voor de rust en natuur. Het toerisme is goed voor meer dan 20.000 fulltime banen en het vliegveld staat hierbij met 200 banen in géén verhouding’, zo waarschuwden zij. Ook de ‘Citta Slow’ gemeentes in het heuvelland, die het streven naar kwaliteitstoerisme als speerpunt van beleid hebben omarmd. In een recente brief vragen ook zij om een onafhankelijke maatschappelijke kosten-baten analyse (‘MKBA’) waardoor ook de maatschappelijke en economische schade ten gevolge van de groei van MAA in kaart wordt gebracht, alvorens beleidskeuzes te maken.Overigens worden nog veel meer ondertekenaars verwacht. In de dorpen in het heuvelland zitten overal bewoners die bezorgd zijn,  zij hebben inmiddels ook duizenden handtekeningen verzameld. Door recente uitspraken van de directie van MAA over de wenselijkheid van nachtvluchten, is die bezorgdheid alleen maar toegenomen. Dit vertaalde zich in een versnelling van het aantal ondertekeningen op Petities.nlDe Provinciale bestuurders zullen serieus moeten gaan kijken waar ze mee bezig zijn. Het vliegveld, dat zonder provinciale steun allang gesloten zou zijn, heeft zeer negatieve effecten op (nacht-)rust, gezondheid, het milieu én de economie.De petitie is te vinden op: www.petities.nlMeer informatie op deze website en op: www.stopgroeiMAA.nl